REFLEKSIJA

Pri pisanju opisov za audio in video formate sem definitivno ponovil nekaj stvari, ki sem jih nekoliko poznal že prej, hkrati pa ojačal svoje znanje, predvsem o kompresijah, ki jih uporabljajo formati. Med drugim sem poglobil svoje znanje o formatu mkv, ki se mi je vedno zdel bolj zanimiv kot ostali. Pri samem praktičnem delu in izdelavi videa sem se spoznal s programom VSDC in ugotovil, da je po sami postavitvi razmeroma podoben Unity okolju za izdelavo iger.

REFLEKSIJA

Pri samem pisanju opisov za formate rastrske in vektorske grafike sem predvsem ponovil stvari, ki sem jih poznal že iz prejšnjih let, hkrati pa, tako kot pri audio in video, razširil svoje znanje, predvsem z vedenjem o možnih kompresijah formatov. Pri sami izdelavi praktičnih del grafike, sem uporabljal programe, ki sem jih poznal že od prej, tako da mi delo ni bilo preveč težavno, saj sem le ponovil snov za nazaj ter k temu znanju dodal še nekaj drugih podrobnosti za delo s Krito in Inkscapom.

REFLEKSIJA

Pri pisanju o tipografijah v infografikah in pravilih za uporabe le-te sem se naučil veliko. Predvsem sem se podrobneje spoznal z različnimi pisavami in termini, ki se uporabljajo pri tipografiji. Poleg tega sem se spoznal z nekaj pravili in smernicami o tem, kakšno vrsto tipografije oziroma kasneje, katero pisavo izbrati, za določene elemente, recimo na spletni strani. Med drugim sem se naučil, da je za daljši tekst boljše uporabljati sans-serifne pisave – torej pisave, ki nimajo dodatkov ob robovih – zaradi lažje berljivosti. Moja spletna stran v celoti uporablja sans-serifne pisave, saj se mi zdijo malo čistejše, oziroma lepše za uporabo.

1. teden

DNEVNIK DELA

V prvem tednu sem si izbral temo svoje spletne strani (Divi), ter se malce spoznal z določenimi funkcionalnostmi. Raziskal sem, kako delujejo strani, ter kako se uporablja Divi builder, ki je namenjen izključno za to temo. Zatem pa sem večino časa porabil še za premišljeno izbiro barvnih tem za spletno stran ter, najpomembnejše, izbiro primernih pisav za različne dele spletne strani, na tak način, da se lepo skladajo.

Ocena ur: 1-2

2. teden

DNEVNIK DELA

Drugi teden sem se še naprej posvečal izgledu svoje spletne strani. Za ta namen sem testiral, kako bi izgledali različni razmaki med črkami, ter med samimi besedami. Hkrati sem tudi poskušal premikati gradnike in menije, da bi odkril, katera postavitev mi najbolj ustreza.

Zatem sem se posvetil še izbiri primernega logota ter favicona. Odločil sem se, da bo favicon izpeljan iz logota, ter je zato isti simbol. Odločil sem se tudi za postavitev logota in menija, hkrati pa sem določil, kako bo moja stran organizirana, kako se bodo imenovale podstrani, kako bodo organizirane, ter kako bo dodana in organizirana vsebina na vsaki izmed teh strani.

Nato sem se lotil pisanja prve vsebine spletne strani in sicer o formatu gif, kar sem tudi dokončal. Veliko časa sem namenil tudi oblikovanju, ter vključevanju dodatnih gradnikov v spletno stran, največ časa pa mi je vzelo oblikovanje zapisa psevdokode na stran. Poleg tega sem vključil na stran še nekaj povezav do dodatnih informacij o tem formatu.

Ocena ur: 4-5

3. teden

DNEVNIK DELA

V tem tednu sem si ogledal vtičnike, kot so analogna ura in iframe, za vlaganje multimedijskih vsebin na spletno stran. Analogno uro sem tudi izbral ter dodal na spletno stran, vendar le začasno, kasneje bom uro zamenjal, ali pa celo odstranil.

Organiziral sem tudi oba menija (glavnega in stranskega). Glavnemu meniju sem dodal še zadnjo stran ‘Dnevniki dela’, stranski meni pa je trenutno neviden na vseh straneh, glede tega se še nisem odločil, ali bo sploh prisoten, oziroma ali je sploh potreben.

Na podstrani, kjer je bilo to smiselno, sem tudi dodal gradnik za zavihke, kjer bo kasneje objavljena vsebina spletnih strani. Hkrati sem začel tudi s sestavljanjem besedila za opis strani oziroma njen namen, vendar pa ga še nisem objavil na stran.

Ocena ur: 1

4. teden

DNEVNIK DELA

V tem tednu sem se posvetil izdelavi podstrani za format SVG, ter urejanju le-te. Kasneje sem se lotil še opisovanja orodij za rastrsko in vektorsko grafiko, najprej Krito za rastrsko ter nato Inkscape za vektorsko grafiko. Oba programa sem na kratko opisal, poskušal poiskati sistemske zahteve, ki so potrebne, ter opisal tudi katere formate podapira vsak izmed njiju.

Ocena ur: 2

5. teden

DNEVNIK DELA

V tem tednu sem nadaljeval z delom za audio format MP3, njegovo uporabnost in način kodiranja. Prav tako sem se lotil izdelave rastrske in vektorske grafike za praktičen del strani o grafiki v formatih GIF in SVG.

Ocena ur: 2

6. teden

DNEVNIK DELA

Ta teden sem dokončal opis formata MP3, ter dokončal grafiko za format GIF, ter oblikoval navodila za reprodukcijo. Vse sem tudi naložil na spletno stran, ter dodal tudi slikovno gradivo za pomoč.

Ocena ur: 2-3

7. teden

DNEVNIK DELA

V tem tednu sem dokončal svoj praktičen del za izdelavo grafike v formatu SVG. Poleg tega sem se lotil (in večinoma končal) pisanja osnovnih lastnosti, kodiranja, uporabe za format MKV.

Poleg tega sem začel z razsikovanjem materialov za izdelavo datoteke v formatu MP3 ter MKV.

Ocena ur: (SVG) 2-3 (MKV opis) 2

8. teden

DNEVNIK DELA

Ta teden sem malo pregledoval svojo vsebino na spletni strani, zatem pa še izdelal opis in namen strani na glavni strani, ki se prikaže ob prihodu na stran.

Prav tako sem še malce spremenil tipografijo svoje strani (popravil barvno shemo teksta v besedilu).

Ocena ur: 1-2

9. teden

DNEVNIK DELA

V tem tednu sem popravljal še detajle na spletni strani (urejanje virov, pregledovanje teksta).

10. teden

DNEVNIK DELA

V tem tednu sem še dokončal natančno navajanje virov, ter še malo uredil stran. Prav tako se lotil pisanja refleksije, ki jo bom prav tako objavil ta teden. V spletno stran sem tudi dodal infografiko naše igre, pod praktični del k infografiki. Poleg tega pa sem vložil tudi predstavitveni video, s pomočjo h5p tehnologije, kjer smo s skupino dodali tudi cilje, ki jih je mogoče videti tekom videa.

Čas: 1-2h